Granulaty tworzyw sztucznych:

Granulacja wykonywana jest na profesjonalnych liniach do bezpyłowej regranulacji w otoczeniu mgły wodnej. Ewentualne zanieczyszczenia metaliczne są skutecznie usuwane za pomocą separatora magnetycznego.

Granulaty podlegają kontroli jakości w zakładowym laboratorium badawczo – rozwojowym. Na wyposażeniu laboratorium znajdują się między innymi skaner magnetyczny oraz specjalistyczna wytłaczarka laboratoryjna służąca do wykonywania próbnych testów. Wykonywane za pomocą tych urządzeń badania, pozwalają na produkcję regranulatów o najwyższej jakości.

Badania wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO: 1133 lub równoważną technicznie normą amerykańską ASTM 1238.